NETWORK VE DATA HİZMETLERİ

Network Sistemleri

Bilgisayar ağları,küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların ve/veya iletişim cihazını iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımının mümkün olduğu iletişim sistemi. En az iki bilgisayarı birbirine bağlayarak bir ağ oluşturulur. 1980’li yıllarla birlikte, Ethernet ve LAN teknolojisinin gelişmesiyle, kişisel bilgisayarlar ve ofisler bilgisayar ağlarına kavuşmuştur. En bilinen ve en büyük bilgisayar ağı, İnternettir.

network

NETWORK’ün Önemli Özellikleri

NETWORK (AĞ) KAVRAMLARI

Bilgisayar ağı, bilgisayar ve benzeri sayısal sistemlerin belirli protokol altında iletişimde bulunmasını sağlayan sistemdir.Ağ üzerindeki bilgisayarlar, birbirlreinden çok uzakta olsalar bile aynı protokol sayesinde karşılıklı çalışabilirler.Karşılıklı çalışma, ağ üzerindeki iki sistemin uygulamaya dönük ortak prosesler yürütmesi olarak   tanımlanabilir.

Bigisayar ağı , genel olarak  geniş bir anlama sahiptir.Bir ofis içerisindeki bir bigisayar ve bir yazıcının bir HUB cihazı üzerinden bağlanıp belirli bir protokol altında haberleşmeleride bir ağ oluşturur,tün dünyaya  yayılmış internette bir ağdır.Ağın büyüklüğü ne olursa olsun,kapsamında,iletişimde bulunacak uç sistemler,ağı oluşturan HUB,Switch,Router gibi ağ cihazları,kablolama alt yapısı vardır.

Komple Ağın Parametreleri

Komple bir ağ,LAN,Kampüs ağı,WAN ve uzak bağlantılar olarak adlandırılan dört ayrı parçadan oluşur.

LAN

Kampüs Ağ

WAN

Uzak Bağlantı

Her bir parçanın kendisine ait teknoljileri ve standartları vardır.

-LAN (Local Area Network) Yerel Alan Ağı

LAN’larda temel özellik, sistemlerin aynı ortamda veya birbirlerine yakın olmalarıdır. Bu nedenle sistemler arasında kullanılacak kabloların seçiminde büyük bir esneklik vardır ve kablolama alt yapısı bir kez kurulduktan sonra maliyetsiz bir iletim ortamı sağlar. En basitinden HUB ile LAN kurulabilir.Şekil 1’de 1 HUB ve Switch’den oluşan bir ağ görülmektedir.

LAN uygulamasında yüksek hızlara çıkılabilir; kullanılan teknolojiye göre 10, 16, 100, 155, 622 Mbps ve 1 Gbps hızında band genişliğine sahip olunabilir.

 

Uygulamaya bağlıolarak seçilebilecek LAN teknolojileri  (birkaçı birarada bulunabilir):

-Ethernet  (10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps)

-Token Ring   (4, 16, 100 Mbps)

-FDDI     (100 Mbps)

-ATM   (155 Mbps, 622 Mbps, 1.2 Gbps)

LAN uygulamalarında biraz da maliyetin düşük olması nedeniyle Ethernet teknolojisi yoğun olarak  kullanılmaktadır.LAN omurga kurulmasında ATM ve FDDI teknolojileri seçimlik olabilmekte endüstriyel uygulamalarda Token Ring seçimlik olabilmektedir.

-Kampüs Ağı

Kampüs ağ LAN benzer özelliklere sahiptir; farkı, daha uzak mesafe gereksinimi ve birden çok LAN’ı içerebilmesidir.Adı üstünde üniversite kampüsleri gibi sınırlı bir alana dağılmış binalar içerisindeki bilgisayarları, LAN’ları birbirine bağlamak için kullanılır; omurga (backbone) ağ, bu iş için kurulan ve tüm kampüsü dolaşan çatı durumundadır. Kablo seçiminde LAN uygulamasındaki gibi esneklik yoktur  denilebilir; daha uzak mesafelere gidileceği için bakır kablo yerine fiber optik kablo kullanılması gerebilir.Kampüs uygulamarında LAN’lardaki hızlara çıkılabilir.

Genelde LAN ürünleri kullanılsa da mesafenin yetmediği durumlarda

WAN bağlantılara da ihtiayaç duyulur. Kampüs ağı uygulamasında kullanılan teknolojiler:

-ATM     (34,155, 622 Mbps, 1.2 Gbps)

-FDDI    (100 Mbps)

-Ethernet  (100 Mbps, 1 Gbps)

-E1, PR1, E3  WAN bağlantısı    (2 Mbps, 34 Mbps)

 

Şekil 2 Kampüs Ağı uygulaması

-WAN (Wide Area Network) Geniş Alan Ağı

WAN bağlantısı birbirinden çok uzakta olan kampüs türü ağları ve LAN’ları birbirine bağlar. WAN uygulamasunda anahtar sözcükler mesafeband ğenişliği ve aradaki iletişim ortamının Türk Telekom gibi şirketten kiralanmasıdır. İletişim ortamı, band genişliği sınırlıdır ve band genişliğine göre ücret ödenir; dolayısıyla en iyi şekilde kullanılmalıdır.

WAN bağlantısı için çok değişik seçenekler vardır. Göreceli olarak düşük hızlı  (33.6 Kbps,56 Kbps) telefon hattı üzerinden yapılabilen bağlantıdan tutun da 2 Mbps veya daha yüksek hızlarda bağlantı yapılabilmektedir.

WAN bağlantılarında kullanılan teknolojiler ve standartlar:

-Analog hat   (kiralık ve çevrimiçi (dial up) )

-X.25

-SMDS

-FR

-Switched 56K

-ISDN    (BRI,PRI hizmetleri)

-WAN-ATM

-xDSL  (ADSL, VDSL,…)

-Kablolu TV üzerinden

-Uzak Bağlantı (Remote Connection)

Uzak bağlantı tek bir bilgisayarın veya küçük bir ofiste bulunan bilgisayar grubunun merkezi yere bağlanmasıdır; WAN’ın bir parçası olarak düşünülebilir; temel özellik birkaç kullanıcı olması ve iletim ortamı olarak büyük band genişliği gerektirmesidir. WAN bağlantısından farkı, orada olduğu gibi LAN’ları değil de uzaktaki kullanıcıların merkezi yerdeki sistemlere bağlanmasını sağlar. Örneğin evden yapılan Internet bağlantısı bir uzak bağlantı uygulamasıdır.

Uzak bağlantılarda genel iletişim ortamı olarak Türk Telekom veya GSM operatörlerinin sunduğu telefon iletişimi kullanılır.

Uzak bağlantılarda kullanılan teknoloji ve standartlar:

-Analog Hat    (33,6, 56 Kbps)

-X.25    (göreceli olarak düşük hız)

-ISDN    (BRI:128 Kbps, PRI:2 Mbps)

-ADSL  (1.5-8 Mbps alış(download), 16-576 Kbps veriş(up load)